Sprzedaż spółki obcokrajowcowi

Osoby z zagranicy zazwyczaj decydują się na poprowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiot ten mogą założyć przede wszystkim bez względu na kraj swojego pochodzenia. Do założenia spółki z o.o. nie jest upoważniona wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o.

Rejestracja tego podmiotu jest niestety bardzo długa i problematyczna. Wiąże się z koniecznością złożenia wielu wniosków i formularzy do poszczególnych urzędów. Przez formalności te rejestracja zajmuje przeciętnie około 3-4 tygodni. Rejestracja jest szczególnie kłopotliwa dla obcokrajowców ze względu na barierę językową. Językiem urzędowym na terenie Polski jest właśnie język polski, a więc to w nim musi zostać sporządzona pełna dokumentacja spółki.

Nasza firma oferuje sprzedaż spółki obcokrajowcowi. Oferujemy gotowe spółki przygotowane by móc w każdej chwili poprowadzić pod nimi działalność gospodarczą. Kupując naszą spółkę Twoim jedynym obowiązkiem będzie złożenie podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w obecności notariusza i tłumacza przysięgłego.