Szybkie zakładanie spółek

Długi i przewlekły proces rejestracji przedsiębiorstw sprawił, że na rynku pojawiło się mnóstwo firm, oferujących szybkie zakładanie spółek. Usługa ta pozwala nabyć przedsiębiorcy gotową do poprowadzenia działalności jednostkę gospodarczą.

Gotowe spółki posiadają wszystkie niezbędne wpisy, które potwierdzają numery NIP, KRS, REGON i VAT. Dysponują one także pakietem dokumentów oraz kapitałem zakładowym, jeśli jest taki wymagany. Zakup gotowego podmiotu prócz pominięcia kłopotliwego procesu rejestracyjnego daje możliwość nabycia spółki używanej, czyli takiej, w ramach której niegdyś była już prowadzona działalność gospodarcza.

Staż, którym dysponuje jednostka znacznie podnosi jej wiarygodność w otoczeniu biznesowym, dzięki czemu pozwala jej zdobyć partnerów, a także zawrzeć korzystne dla siebie umowy i transakcje. Czas ten również znacząco podnosi zdolność kredytową przedsiębiorstwa, dzięki czemu posiada ono większe szanse na przydzielenie mu pożyczki, dotacji unijnej lub innego świadczenia finansowego.