Usługa dotycząca zakładania spółek komandytowych

Spółka komandytowa to forma osobowa, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Taką osobę nazywamy komplementariuszem. Drugi wspólnik jest komandytariuszem, co oznacza, że jego odpowiedzialność wobec wierzycieli jest ograniczona. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne lub prawne.
Zasady funkcjonowania i zakładania takiej działalności gospodarczej są regulowane przez Kodeks Spółek Handlowych. Pierwszym krokiem jest spisanie umowy spółki. W takim dokumencie muszą znajdować się między innymi:

-przedmiot działalności,
-firma,
-siedziba,
-czas trwania w przypadku jeżeli został on określony,
-wartość wkładów wspólników,
-zakres odpowiedzialności komandytariusza (suma komandytowa).

Umowa spółki musi mieć formę aktu notarialnego. Kolejnym krokiem jest dokonanie rejestracji firmy w wydziale sądu administracyjnego odpowiedniego dla okręgu w jakim firma ma prowadzić swoją działalność. Dodatkowo należy przygotować komplet innych dokumentów, które są wymagane między innymi: wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki, wykaz wspólników oraz odpowiednie formularze.

Od stycznia 2015 istnieje możliwość rejestracji spółki komandytowej przez internet. To bardzo dobre wyjście, ponieważ jest szybsze, prostsze i tańsze.
Usługa dotycząca zakładania spółek komandytowych znajduje się w naszej ofercie. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszymi specjalistami, którzy opowiedzą na wszystkie pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *