Założenie spółki z o.o. obcokrajowiec

Możliwość założenia spółki z oo. w Polsce mają nie tylko obywatele naszego kraju, ale także cudzoziemcy. Polskie prawo dzieli tych ostatnich na 2 grupy. Pierwsza stanowią cudzoziemcy, którzy mogą prowadzić działalność gospodarcza na takich zasadach jak Polacy, z kolei druga grupa ma nieco ograniczone możliwości.

Zakładanie spółki przez obcokrajowca niczym nie różni się od sposobu zakładania jej przez Polaka. Tak samo trzeba złożyć wszystkie potrzebne dokumenty do KRS, ogłosić spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wpłacić kapitał zakładowy wysokości 5 000 złotych.

Jak wiadomo spółkę można założyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną
  • w sposób standardowy (osobiście)

  • Jednak przy pierwszej opcji konieczny jest do podania nr PESEL, więc jeżeli właściciel nie posiada go, to musi zarejestrować spółkę w sposób tradycyjny.
    Założenie spółki z oo. wymaga od obcokrajowca zawarcia umowy przed notariuszem. Do zawarcia umowy powinni przystąpić wszyscy wspólnicy, najczęściej reprezentowani przez uprawnione osoby. Konieczne wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.