Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest organem, którego głównym zadaniem jest reprezentowanie przedsiębiorstwa. Wspólnicy posiadają prawo do powoływania i odwoływania członków zarządu, jeżeli zdarzy się taka konieczność, chyba że umowa stanowi inaczej.

Aby zasiadać w zarządzie koniecznie trzeba przebywać na terenie Polski, cudzoziemcy chcący objąć to stanowisko muszą starać się o przyznanie im pozwolenia na podjęcie pracy. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada jednego lub dwóch właścicieli, powoływanie tego organu nie jest obowiązkowe. Musi on jednak powstać, jeżeli taka informacja zawarta jest w umowie spółki.

Mandat członka zarządu wygasa w momencie odbycia się Zgromadzenia Wspólników, na którym zatwierdzone zostaje sprawozdanie finansowe za pełny rok obrachunkowy pełnienia przez niego takiej funkcji. Mandat traci również swoją ważność w przypadku odwołania, rezygnacji bądź śmierci jego posiadacza. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec osób trzecich.

1 thought on “Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”

  1. Zawsze zastanawiałem się od czego tak na prawdę jest zarząd w spółce, dzięki za wyjaśnienie mi tego! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *