Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najważniejszą jej władzę, więc jego decyzje są nadrzędne nad innymi. Podczas niego uchwała się decyzje dotyczące spółki. Odbywa się zazwyczaj na końcu roku obrachunkowego, by zatwierdzić bilans, rachunek zysków i strat, a także potwierdzić prawidłowe działanie zarządu i rady nadzorczej oraz ewentualnie jeżeli występuje – komisji rewizyjnej. 
 
Oprócz końca roku obrachunkowego zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, może nastąpić w innym terminie, jeżeli będzie wymagać tego dobro spółki. Jest to wtedy nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Każdy wspólnik ma prawo do wyznaczenia swojego pełnomocnika. 
 
Zebrania udziałowców spółki z o.o. muszą odbywać się według określonych reguł, zawartych w porządku obrad, które należy wysłać co najmniej 2 tygodnie wcześniej do każdego wspólnika. Powinny znajdować się w nich szczegółowe informacje dotyczące przebiegu, miejsca, terminu, innych istotnych spraw dotyczących tego spotkania.