Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najważniejszą jej władzę, więc jego decyzje są nadrzędne nad innymi. Podczas niego uchwała się decyzje dotyczące spółki. Odbywa się zazwyczaj na końcu roku obrachunkowego, by zatwierdzić bilans, rachunek zysków i strat, a także potwierdzić prawidłowe działanie zarządu i rady nadzorczej oraz ewentualnie jeżeli występuje – komisji rewizyjnej. 
 
Oprócz końca roku obrachunkowego zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, może nastąpić w innym terminie, jeżeli będzie wymagać tego dobro spółki. Jest to wtedy nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Każdy wspólnik ma prawo do wyznaczenia swojego pełnomocnika. 
 
Zebrania udziałowców spółki z o.o. muszą odbywać się według określonych reguł, zawartych w porządku obrad, które należy wysłać co najmniej 2 tygodnie wcześniej do każdego wspólnika. Powinny znajdować się w nich szczegółowe informacje dotyczące przebiegu, miejsca, terminu, innych istotnych spraw dotyczących tego spotkania. 

 

Powiązane posty
Jaką spółkę najlepiej założyć?
Jaką spółkę najlepiej założyć?

Podmiot gospodarczy, który myśli o założeniu własnej firmy musi odpowiedzieć sobie na pytanie „ jaką spółkę najlepiej założyć ? ”. Przejdź do wpisu

Czy warto założyć spółkę z oo
Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form przedsiębiorstw. Jednak pada pytanie "czy warto założyć spółkę z oo?" Posiada ona Przejdź do wpisu

Elektroniczna rejestracja spółki z oo
Elektroniczna rejestracja spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej otwierana na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców się na nią decyduję, ponieważ może być Przejdź do wpisu

Jak długo trwa założenie firmy?
Jak długo trwa założenie firmy?

Zakładanie spółek z o.o nie musi się wiązać z papierkową robotą, z wypełnianiem wniosków długimi godzinami. A jak jest naprawdę? Przejdź do wpisu

Call Now Button