Zmiana prezesa w spółce z o.o.

Prezes w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni rolę przywódcy zarządu. Wyjaśniamy jakie są jego kompetencje i kto może nim zostać.


1. Kto może być prezesem spółki z o.o.?
2. Kompetencje prezesa w spółce
3. Zmiana prezesa spółki

Kto może zostać prezesem w spółce

 

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi obligatoryjny organ. Jego zadaniami są:

  • prowadzenie spraw – realizacja celów, do jakich jednostka została powołana,
  • reprezentowanie – wykonywanie czynności w stosunkach zewnętrznych, składanie oświadczeń woli, występowanie przed organami państwowymi czy podatkowymi.
Kim jest prezes półki
Kompetencje i rola prezesa spółki z o.o.

Nie ma możliwości założenia spółki z o.o., bez powołania członków zarządu. Mogą nimi być wyłącznie osoby fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie zostały skazane wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH.

Jeśli umowa nie stanowi inaczej zarząd powoływany jest przez zgromadzenie wspólników. Członkami tego organu mogę być osoby spoza spółki, mogą także wspólnicy. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji ich odpowiedzialność nie jest już ograniczona i za zobowiązania spółki, będą odpowiadać całym swoim majątkiem.

Prezesem w spółce z kolei może być członek zarządu, oraz wspólnik jeśli pełni rolę członka zarządu. Trzeba jednak wiedzieć, że przepisy prawa nie zobowiązują do mianowania kogokolwiek tym stanowiskiem.

Nie ma obowiązku powołanie prezesa w spółce z o.o.

 

Kompetencje prezesa w spółce

Wyróżnienie jednego członka zarządu, i powierzenie mu roli prezesa ma w zasadzie wyłącznie symboliczne znaczenie. Jeśli do umowy spółki nie trafią jednocześnie żadne dodatkowe zapisy regulujące te kwestie, uprawnienia tego członka zarządu nie zmienią się.
Aby zyskał on uprzywilejowaną pozycję potrzebne jest zmodyfikowanie treści umowy. Najbardziej popularną praktyką związaną z poszerzaniem kompetencji prezesa jest udzielenie mu głosu rozstrzygającego – jeśli podczas głosowania nad uchwałą, głosy rozłożą się po równo może on podjąć ostateczną decyzje lub udzielanie mu prawa do samodzielnej reprezentacji.

Zmiana prezesa spółki

 

Jeśli w umowie spółki nie uregulowano kwestii procedury zmiany członków zarządu, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, dokonuje się jej poprzez uchwałę wspólników. Zmiana prezesa staje się skuteczna w chwili podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników.
W dalszej kolejności należy złożyć odpowiedni wniosek o zmianą prezesa spółki w KRS.

Aktualizacja danych prezesa spółki z o.o. wymaga złożenia:

  • – formularza KRS-Z3,
  • – załącznika KRS-Z,
  • – uchwały zgromadzenia wspólników dotyczącej odwołania dotychczasowego prezesa zarządu i powołania nowego,
  • – podpis nowego prezesa, poświadczony notarialnie oraz jego oświadczenie.
Jak zmienić prezesa w spółce
Procedura zmiany prezesa spółki

Zmiany danych członka zarządu można dokonać samodzielnie lub z pomocą biura, takiego jak nasze, które wyjaśni wszystkie niezrozumiałe kwestie, sporządzi i pomoże złożyć wniosek wraz z załącznikami.

 

Powiązane posty
Jaką spółkę najlepiej założyć?
Jaką spółkę najlepiej założyć?

Podmiot gospodarczy, który myśli o założeniu własnej firmy musi odpowiedzieć sobie na pytanie „ jaką spółkę najlepiej założyć ? ”. Przejdź do wpisu

Czy warto założyć spółkę z oo
Czy warto założyć spółkę z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form przedsiębiorstw. Jednak pada pytanie "czy warto założyć spółkę z oo?" Posiada ona Przejdź do wpisu

Elektroniczna rejestracja spółki z oo
Elektroniczna rejestracja spółki z oo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz częściej otwierana na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców się na nią decyduję, ponieważ może być Przejdź do wpisu

Jak długo trwa założenie firmy?
Jak długo trwa założenie firmy?

Zakładanie spółek z o.o nie musi się wiązać z papierkową robotą, z wypełnianiem wniosków długimi godzinami. A jak jest naprawdę? Przejdź do wpisu

1 thought on “Zmiana prezesa w spółce z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamów rozmowę
Oddzwonimy!
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe