Zmiany w procedurze zakładania spółki S24

Trwają prace nad projektem zmiany ustawy dotyczącej rejestracji spółek przez Internet. System stale jest udoskonalany, podejmowane są próby zwiększenia bezpieczeństwa danych oraz zoptymalizowania systemu.

Główne zmiany w procedurze zakładania spółki S24, których wkrótce możemy się spodziewać dotyczą zwiększenia wymogów dotyczących podpisu elektronicznego. Do niedawna wystarczył zwykły e-podpis co niestety okazało się sprzyjać próbom oszustw. Zdarzały się sytuacje nieuprawnionego wykorzystywania danych osób trzecich, bez ich wiedzy i zgody, w celu zawiązania spółki przez Internet.

Już niebawem przestanie to być możliwe dzięki wprowadzeniu dodatkowych wymogów w postaci zobowiązania przyszłych przedsiębiorców do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (opartym na certyfikacie podpisu elektronicznego) lub zaufanego profilu w systemie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Planowane zmiany w procedurze zakładania spółki S24 będą utrudniały rejestrację i zwiększą formalności, zachęcamy więc do przeprowadzania procedury przed uchwaleniem projektu.